Historiek

Reeds in 1998 beslisten Etienne De Ridder en Pascal Lahousse hun krachten te bundelen. Zij kochten het pand in de Leopoldstraat aan om aldaar hun kantoor te vestigen en in 2001 was de samenwerking een feit. 

Teneinde de dienstverening te optimaliseren werd het kantoor uitgebreid met verschillende medewerkers die in diverse rechtstakken zijn onderlegd.

In 2004 werd Veerle Longrée de derde vennoot, naast de initiële oprichters.

In 2012 werd tevens Annick Lemmens vennoot van het Advocatenkantoor De Ridder, Lahousse & Partners CVBA.

De advocaten van het advocatenkantoor oefenen het beroep van advocaat uit als advcoaat-vennoot of advocaat van de CVBA De Ridder, Lahousse & Partners, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.