Advocaten

De Ridder Etienne

Etienne De Ridder (advocaat-vennoot) behoorde tot de derde promotie Rechten die aan de UIA afstudeerde. Dit gebeurde in 1977 met onderscheiding.

Hij is ingeschreven aan de Balie te Mechelen sedert oktober 1977 en opgenomen op het tableau op 6 oktober 1980.
Na verschillende jaren lid te zijn geweest, was hij gedurende de jaren 1986 en 1987 voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie.
Van 1988 tot en met 2005 zetelde hij in de Raad van de Orde als lid, adjunct secretaris en secretaris, behoudens in de sabbatjaren 1994 en 1999.
In de gerechtelijke jaren 2001-2002 en 2002-2003 was hij Stafhouder.
Etienne De Ridder is tevens redactielid van het tijdschrift "De Grote Raad".

Bij Koninklijk Besluit van 3 september 1987 werd hij benoemd tot plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen. Bij Koninklijk Besluit van 17 december 2009 werd hem eervol ontslag verleend.

Vanaf 1991 werd hij aangesteld als curator in talrijke faillissementen.
Hij werd ook regelmatig aangesteld als schuldbemiddelaar en als curator van onbeheerde nalatenschappen.

Sinds 2001 heeft hij samen met Pascal Lahousse het advocatenkantoor De Ridder, Lahousse & partners opgericht.

Door een onderlinge taakverdeling binnen het advocatenkantoor kunnen de verschillende vakgebieden, die hij voordien reeds behandelde, thans meer uitgediept worden.

kbo-nummer: 0465.199.033

Lahousse Pascal

Pascal Lahousse (advocaat-vennoot) is als licentiaat Rechten afgestudeerd in 1990 (UIA) en in 1993 heeft hij een bijzondere licentie Vennootschapsrecht behaald (KUB).

Hij is sedert 1991 aan de balie te Mechelen, alwaar hij zich sedertdien heeft toegespitst op het Sociaal Recht en het Vennootschapsrecht.

In 2001 heeft hij samen met Etienne De Ridder het advocatenkantoor De Ridder, Lahousse & Partners opgericht, waardoor hij zich nog beter kan profileren in zijn vakgebieden. Hij staat in voor de dienstverlening aan particulieren en ondernemingen in het kader van het Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht.

De laatste jaren heeft Pascal Lahousse eveneens een aanzienlijke expertise opgebouwd in het ambtenarenrecht, zowel wat betreft contentieux als adviesverlening.

Daarnaast wordt hij ook geregeld gevraagd als gastspreker in het kader van arbeidsrechtelijke problematiek en sociaal procesrecht. 

Longrée Veerle

Veerle Longrée (advocaat-vennoot) liep als geboren en getogen Mechelaar school aan het Koninklijk Atheneum Pitzemburg en studeerde in 1990 met onderscheiding af als licentiaat rechten aan de Vrije Universtiteit Brussel (VUB).

Zij is ingeschreven aan de Balie te Mechelen sedert oktober 1990 en opgenomen op het tableau op 1 oktober 1993.
Van september 2001 tot juni 2006 zetelde zij als lid in de Raad van de Orde te Mechelen.
Sinds september 2004 is zij Ondervoorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand. Per 1 september 2015 werd zij voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand.

Veerle Longrée behandelt verschillende materies op het vlak van familierecht, verzekeringsrecht en bouwrecht. Zij werd op 5 juni 2001 geaccrediteerd als 'Bemiddelaar in familiezaken'.

Teneinde zich specifiek op deze vakgebieden te kunnen toeleggen, sloot zij zich vanaf maart 2002 aan bij het advocatenkantoor De Ridder, Lahousse & Partners en werd er vennoot per 1 april 2004.

kbo-nummer: 0819.447.486

Lemmens Annick

Annick Lemmens (advocaat-vennoot) studeerde aanvankelijk in Leuven met grote onderscheiding af als sociaal verpleegkundige. Zij werkte gedurende 6 jaar als hulpverlener binnen een centrum hetwelk zich met de problematiek van kindermishandeling bezighoudt.
Terzelfdertijd studeerde ze rechten aan de VUB, studeerde in 1996 af met onderscheiding en schreef zich in 1997 in aan de Balie te Mechelen.

Zij wordt door de rechtbank geregeld aangesteld als schuldbemiddelaar en als voorlopig bewindvoerder.

Zij behandelt voorts echtscheidingsdossiers met navolgende vereffening en verdeling van het huwelijksstelsel en zaken waar er maatregelen (verblijfsregeling, onderhoudsbijdrage,...) dienen getroffen omtrent kinderen wiens ouders kampen met echtelijke/relationele moeilijkheden. 

Gelet op haar professionele voorgeschiedenis staat ze slachtoffers van gewelddaden (lichamelijk en psychisch geweld, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting) bij. Dit gaat van de evt. burgerlijke partijstelling voor de Onderzoeksrechter tot de behandeling voor de Correctionele Rechtbank. 

Voorts behartigt zij de belangen van de  minderjarige die zelf een strafbaar feit pleegde dan wel van de jongere die zich in een problematische opvoedingssituatie bevindt.

Zij is Voorzitter van het Mechels juridisch tijdschrift "De Grote Raad" en was in de periode 2005-2007 Voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie.

In 2013 werd zij de vierde vennoot van de cvba De Ridder, Lahousse & Partners.

kbo-nummer: 0818.824.609

Goossens Elke

Elke Goossens (advocaat-vennoot) studeerde in 2008 met graad af aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als Master in de Rechten, met een grondige studie van het arbeidsrecht.

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen 2008 heeft zij alle rechtspraak die hieromtrent geproduceerd werd, geanalyseerd en een overzicht van rechtspraak gepubliceerd in de Sociaalrechtelijke Kronieken.

Zij is ingeschreven aan de Balie te Mechelen sedert oktober 2008 en opgenomen op het Tableau sedert 1 oktober 2011.

In het kantoor De Ridder, Lahousse & Partners heeft zij zich verder bekwaamd van het sociaal recht en het administratief recht. Daarnaast behandelt zij verschillende materies in het burgerlijk- en strafrecht in de ruimste zin.

Per 1 april 2017 werd zij vennoot.

KBO nummer: 0820.517.654

Pauwels Jonas

Jonas Pauwels (advocaat) studeerde in 2017 af aan de Universiteit Gent als Master in de Rechten. Hij is ingeschreven aan de Balie te Mechelen sedert 1 oktober 2017.

KBO:0541.443.706

Praktijkgebieden: